Kuradashi Mentai Honpo / 蔵出しめんたい本舗

Product
Direction
Saga
Nov, 2018

Nov. 2018
Kuradashi Mentai Honpo / 蔵出しめんたい本舗

Wakasa, 4-9, Fujinokimachi, Tosu-shi, Saga, 841-0048, Japan
Tel : 0942-82-3339
Open : 10:00〜18:00

http://www.kuradashi-mentai.com